Visie

Doelstellingen Doelgroepen Disciplines

Doelstellingen

Doelstellingen

  1. verhoging en continuering van het cultuurklimaat in Princenhage d.m.v. een breed cultuuraanbod
  2. culturele ontmoeting en uitwisseling tussen professionals en amateurs
  3. culturele educatie d.m.v. lessen, workshops, masterclasses e.d.
  4. culturele activiteiten door en voor Princenhagenaars met assistentie van externe professionals
  5. verbinding tussen diverse kunstdisciplines
  6. ondersteuning/stimulering bestaande groeperingen/initiatieven met behoud van zelfstandigheid
  7. (opnieuw) in het leven roepen van culturele (volks)tradities zoals kerstsamenzang, pompoenfeest, driekoningenspel

Doelgroepen

Doelgroepen

I.      kinderen
II.     jongeren
III.    volwassenen
IV.    ouderen
V.     nieuwkomers/statushouders 
VI.    mensen met een beperking 

Disciplines

Disciplines

A.    muziek
B.    beeldende kunst
C.    literatuur en poëzie
D.    fotografie
E.    dans
F.     theater
G.    (kunst) nijverheid / verzamelingen