Home Movie Day Princenhage 2017

Home Movie Day succes

De allereerste Home Movie Day Princenhage afgelopen zaterdag in De Dobbelsteen is een geslaagd evenement geworden. Aan de algemene oproep in het Wijkblad, BN/DeStem, het Stadsblad, De Bode en de sociale media via internet om met (super)8 mm.-films en apparatuur naar het wijkgebouw te komen is ruimschoots gehoor gegeven.
Voor menig eigenaar was het bekijken van een oud filmpje weer een complete verrassing. Ongeloof soms: “Ben ik dat daar? Dat moet wel. Wij zijn daar vroeger wel geweest, maar ik kan me er niks meer van herinneren!” Maar ook je dochter die nu 50 jaar is, na zovele jaren weer haar eerste communie in de Martinuskerk te zien doen te midden van vele leeftijdgenootjes en andere dorpsgenoten, is dan toch weer een aparte belevenis.
De eerste Home Movie Day Princenhage heeft ook duidelijk aan het licht gebracht, dat er in Princenhage op zolders en in kasten een schat aan slapend beeldmateriaal ligt. Een schat die meer dan de moeite waard is om te vergaren en toegankelijk te maken voor komende generaties, voordat de filmpjes achteloos zouden worden weggegooid bij een opruiming. Dit zou het Princenhaags Museum zeer wel kunnen aanspreken.