Wordt vriend

U steunt stichting Cultuur in Princenhage het cultuurklimaat in Princenhage te verhogen en continueren d.m.v. een breed aanbod van activiteiten op het gebied van muziek, beeldende kunst, fotografie, poëzie, theater en dans.

U kunt uw donatie over maken op rekening NL 44RABO0319005879. U kunt bij uw omschrijving aangeven of uw donatie bestemd is voor een specifieke activiteit, zoals Het Gele Huis of het muziekonderwijs.

Stichting Cultuur in Princenhage is een culturele ANBI. Een gift aan een culturele ANBI mag u bij het berekenen van de aftrek met 25% verhogen. Maar maximaal met € 1.250. De extra aftrek geldt voor periodieke giften én voor gewone giften. Bij gewone giften moet u wel rekening houden met de drempel en het maximum.